Hadrian Publius Aelius Hadrianus Augustus, Roman emperor from  117 to 138. אדריאן הוא השלישי בין חמשת הקיסרים הטובים – מכונה גם אדריינוס. המושל החכם העביר מתפקידו את שר הצבא קיטוס, שראה עצמו מיועד לשלטון. בדבר זה קנה אדריינוס את לב ישראל לאהבה אותו, כי קיטוס הצר להם מאוד, ורצה להרוג את לוליינוס ופפוס מגדולי ישראל באותם ימים. בראות היהודים כי לב אדריינוס הקיסר החכם טוב להם אמרו לו: אם חפץ אתה כי יהיו היהודים נאמנים לך בכל לבבם השב את ארצם השוממה לכבודה הראשון, ואז תתבטל שנאתם לרומיים. אדריינוס מילא את בקשת היהודים לבנות את המקדש בירושלים. את עקילס – או אונקלוס מתרגם התורה – הושיב בירושלים לפקח על המלאכה, ושני האחים לוליינוס ופפוס, שנמלטו מחרב קיטוס, השיב והשניים השתדלו לספק חומרי בנין נוכח נדבות רבות שהגיעו מאחיהם הקרובים והרחוקים. אנשי הימין והקנאים החשוכים לא הסתפקו בכך – וכמי שלא היו ראשונים ולא אחרונים להאזין לעצה הטובה הביאו הקנאים לשנאת החכם אביה שהודה לאדריאנוס והטיפו לאהבת המטיף לפלגנות עקיבא ומרד – כי לא לבניה של עמוד, קיר ולא בית או בית מקדש חשקה נפש עקיבא ושותפו כוכבא  אלא להרס והההרס בא והיה מוחלט אובדנה מדינה שלמה

‹ חזרה ל רוצה להחלים מפגיעה במערכת העיכול ללא תרופות?

Hadrian Publius Aelius Hadrianus Augustus, Roman emperor from 117 to 138. אדריינוס – השלישי בין חמשת הקיסרים הטובים – העביר מתפקידו את שר הצבא קיטוס, שראה עצמו מיועד לשלטון. בדבר זה קנה אדריינוס את לב ישראל לאהבה אותו, כי קיטוס הצר להם מאוד, ורצה להרוג את לוליינוס ופפוס מגדולי ישראל באותם ימים, בראותם, כי לב אדריינוס, הקיסר החכם, טוב להם אמרו לו ישראל: אם חפץ אתה כי יהיו היהודים נאמנים לך בכל לבבם השב את ארצם השוממה לכבודה הראשון, ואז תתבטל שנאתם לרומיים.
אדריינוס מילא את בקשת היהודים לבנות את המקדש בירושלים. את עקילס – או אונקלוס מתרגם התורה – הושיב בירושלים לפקח על המלאכה, ושני האחים לוליינוס ופפוס, שנמלטו מחרב קיטוס, שבו והשתדלו לספק חומרי בנין נוכח נדבות רבות שהגיעו מאחיהם הקרובים והרחוקים. אנשי הימין והקנאים החשוכים בימים ההם לא הסתפקו בכך – וכמי שלא היו ראשונים ולא אחרונים להתבלבל בין הישג לשיגעון גדלות, בין היכולת להאזין לעצה טובה ורעה – הביאו לרעה גדולה, לאסון בהטיפם לשנאת החכם – נגד בן אבויה הגדול בתורה הטיפו ושנאוהו על שהודה בחכמתו הרבה לאדריאנוס על טוב ליבו והוסיפו והרעו לה' בהעדיפם עליו את הקנאי הגאה ודבק בחטא היוהרה עקיבא שטעה בשבילי תורת המסתורין ודעתו נטרפה עליו בצאתו נגד הטוב ודבקותו ברע  – והדברים הגיעו לידי כך שלא לבניה של אפילו עמוד אחד, או קיר בירושלים ובוודאי שלא לבניית בית הגיעו הדברים בדבקותם בעקיבא הרשע – בית המקדש השלישי לא נבנה רק להרס מוחלט של מדינה שלמה הגיעו בהלכם אחריו – וירושלים חרבה, כניסת היהודים נאסרה אליה עד שבאו הציונים וגאלו את אדמתה מיגונה. ירון מרגולין.

כתיבת תגובה

Or

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*