Screenshot_20191001_163821

‹ חזרה ל על בדיקות הדם

ציד חזיר הבר הקלדוני – פיטר פאול רובנס – וינה – המוזאון לתולדות האמנות. פרט. צילם ירון מרגולין. אוינאוס מלך קלידון שכח, לרע מזלו שנה אחת לכבד את ארטמיס. כאשר הקריב מביכורי היבול לאלים שכח אותה המלך. האלה הנעלבת שילחה בשדות קלידון חזיר בר נורא, שהטיל פחד על האיכרים ומנע מהם לעבד את חלקותיהם. החזיר היה מגיח ממחבואו, משחית שדות וכרמים והורג בני אדם ובהמות שנקלעו בדרכו. אוינאוס כינס את מיטב גיבורי יוון למסע ציד בעקבותיו של חזיר הבר, והבטיח שעור החיה יינתן כפרס לאיש שיקטול אותה. בין הבאים היו אידאס ולינקאוס בני אפךאוס ממסנה, קסטור ופולידאוקס בני לדה מספרטה, תסאוס מאתונה, אדמטוס מפרי, אנקאיוס וקפאוס מארקדיה, ואפילו יאסון בן אייסון מיולקוס ואלת הצייד אטאלנטה, אבל מי שהרג את החזיר הייתה אישה – אטאלנטה. רבים מהגברים התרעמו על צירופה של אשה לקבוצתם, אך מלאגרוס הנסיך, בנם שלאוינאוס מלך קלידון ואלתאיה אשתו שגדל ונעשה ללוחם מהולל, חשק בה, ושכנע אותם לקבלה. כמה מהציידים נהרגו בטרם הצליחה אטאלנטה לפגוע בחזיר בחץ שירתה. כיון שהיא הייתה הראשונה שהקיזה ממנו דם, זכתה אטאלנטה בעורו לאחר שמלאגרוס הרג אותו בעזרת חניתו.

כתיבת תגובה

Or

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*