חרם שפינוזה

ברוך שפינוזה - מגדולי הפילוסופים

ברוך שפינוזה – מגדולי הפילוסופים

ב: 27 ביולי 1656 הוקרא הטקסט הבא לפני התיבה בבית הכנסת שעל נהר – תעלת ההואטחראכט.

"אדונים מן המעמד מודעים לכבוד מעלתכם, היות ונודעו להם זה מכבר דעותיו ומעשיו הנואלים של ברוך דה שפינוזה, הם השתדלו בכמה אופנים ובהבטחות שונות להטות אותו מדרכיו הרעים: ואולם, הואיל ולא הצליח בידם לתקנו, אלא להפך, מדי יום נוספו להם ידיעות על דברי הכפירה האיומים שביצע ולימד, ומעשים נוראיים שעשה, ובידם עדויות רבות ראויות לאמון, אשר כולן ניתנו בנוכחותו של אשפינוזה דנן ושכנעו אותם, והכול נבחן בנוכחות האדונים החכמים, לפיכך גמרו אומר על דעת המקום כי אשפינוזה דנן יוחרם וינודה מקהל ישראל, ובזאת מטילים הם עליו את החרם דלהלן:
בגזירת עירין ומאמר קדישין אנו מחרימין ומנדין ומשמתין ומאררין את ברוך דה אשפינוזה, על דעת ה' יתברך ועל דעת כל הקהל הקדוש הזה, לפני ספרי הקודש אלה ותרי"ג המצוות הכתובות בהם, בחרם שהחרים יהושוע את יריחו ובקללה שקילל אלישע את הנערים ובכל האלות הכתובות בספר התורה, ארור יהיה ביום וארור יהיה בלילה, ארור בשכבו וארור בקומו, ארור בצאתו וארור בבואו, לא יאבה ה' לסלוח לו, יעשן בו אף ה' וקנאתו, ויחולו עליו כל האלות הכתובות בספר התורה הזה: וה' ימחה את שמו תחת השמיים, והבדילו ה' לרעה מכל שבטי ישראל ככל אלות המרומים הכתובות בספר התורה הזה. ואתם הדבקים בה' אלוהיכם חיים כולכם היום".

גלויה המציגה את הציור "שפינוזה" מאת הצייר היהודי שמואל הירשנברג משנת 1907, בציור נראה שפינוזה צועד לאחר שהוטל עליו חרם.http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/library/reading_corner/Pages/spinoza.aspx

בנוסף הוסיפו אזהרה כי: "איש אינו רשאי להתקשר עמו בכתב או בע"פ, ולא לעשות לו שום טובה, ולא לשהות עמו תחת קורת גג אחת או לעמוד ב: ד' אמותיו, ולא לקרוא שום חיבור שהתקין או כתב".

החרם לא בוטל עד היום.https://www.hofesh.org.il/yodea_lishol/personal_stories/spinoza/spinoza.html

לשאלות

במאמר "נמאס לי מהחיים מה עושים" – נגלה אפשרויות פשוטות ומדויקות לזיהוי וטיפול טבעי ועדין בבלמים שפרצו אל חייך ומעקבים את התוצאות הנחשקות, מייסרים אותך ומעצבים בך כאבים נפשיים, תסכולים ומצוקות. הזמנה לקריאה – להקליק כאן

נשלח ב כללי

כתיבת תגובה

Or

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*